เกี่ยวกับคุณหมอ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ


ตำแหน่งปัจจุบัน
- กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็ก หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

การศึกษา
- ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศึกษาต่อด้านกุมารแพทย์ จาก University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็ก จาก St. Jude Children’s Research’Memphis, Tennessee Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดต่อ

โทรศัพท์: 0-2201-1495

อีเมล์: rashe@mahidol.ac.th


รายชื่อแพทย์ในเครือข่ายของกองทุนฯ