ร่วมบริจาค

โดย
เช็ค สั่งจ่าย “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ”
โอนเงินเข้าบัญช“กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)สาขาอ่อนนุชบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 133-2-08742-3 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่และวันโอนเงิน ของท่านให้ทราบทุกครั้ง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน หรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ

โทรศัพท์ 0-2718-3800-5 โทรสาร 0-2720-3323 เพื่อทางมูนิธิจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ติดต่อเรา

กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯุ มูลนิธิแม่คุณภาพ

เลขที่ 2 ซอยรามคำแหง 24/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240


Tel. 0-2718-3800-5 ต่อ 123 คุณอรุณี
Fax. 0-2720-3323
E-mail:  rashe@mahidol.ac.th

URL:    http://www.childrencancerfund.org