โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก (ฮีโมฟีเลีย) มฤตยูร้ายของผู้ชาย

โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก หลายๆ คนได้ยินก็อาจฟังดูแปลกหู ทั้งๆ ที่โรคนี้ไม่ได้เป็นโรคแปลกใหม่สำหรับคนไทย โรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากพ่อแม่สู่ลูกได้ และพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้ชาย
โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก หรือโรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) เกิดจากความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด อันเนื่องมาจากขาดโปรตีนบางชนิด อาการทั่วๆ ไปที่พอสังเกตได้ก็คือ ผิวหนังจะมีสีแดงหรือเขียวเป็นจ้ำๆ หรือออกเป็นก้อนนูน โดยไม่มีอาการอื่นๆ มาก่อน หรือเกิดจากการกระทบเล็กๆ น้อยๆ บางคนอาจมีเลือดออกตามที่ต่างๆ ร่วมด้วย เช่น มีเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน ถ่ายเป็นเลือด ข้อหรือกล้ามเนื้อบวม แดง คล้ายอักเสบ เป็นต้น
อันตรายของโรคนี้คือ ผู้ป่วยจะมีเลือดออกในข้อ หรือกล้ามเนื้อ แม้ไม่ได้รับอุบัติเหตุก็ตาม เลือดจะออกง่ายและหยุดยาก ทั้งนี้อาการเลือดออกของผู้ป่วยแต่ละรายจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา เพราะถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง อาจพิการและเสียชีวิตได้
ผู้ที่ป่วยโรคนี้ควรรีบเข้ารับการรักษา ควรดูแลเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมและควบคุมความอ้วน เพราะน้ำหนักตัวที่มากจะทำให้ข้อต่างๆ โดยเฉพาะข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อเท้าต้องแบกรับน้ำหนักมาก มีโอกาสเลือดออกในข้อดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น และควรออกกำลังกายให้เหมาะสมตามแพทย์แนะนำ เช่น ว่ายน้ำ เดินเร็ว ปิงปอง ปั่นจักรยานอยู่กับที่ หลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการกระทบกระแทกรุนแรง ในกรณีผู้ป่วยเป็นเด็กทารกหรือเด็กเล็ก ควรจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เฟอร์นิเจอร์ต้องไม่มีเหลี่ยมหรือมุมแหลม ของเล่นควรทำด้วยผ้าหรือพลาสติกยางที่ไม่เป็นอันตราย สำหรับกางเกงให้ใช้ผ้านิ่มหนาหรือฟองน้ำบุบริเวณข้อเข่า ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเลือดออกได้ง่าย เสื้อควรบุที่บริเวณข้อศอกเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญผู้ป่วยควรทราบรายชื่อโรงพยาบาลที่ จะสามารถไปรับการรักษาได้ หรือควรมีโรงพยาบาลประจำที่รับดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการช่วยเหลือและ รักษาได้ถูกต้องทันท่วงที ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียสามารถรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นคนปกติได้ ด้วยการทดแทนปัจจัยการแข็งตัวของเลือดที่ผู้ป่วยขาดในรูปพลาสม่า หรือแฟคเตอร์เข้มข้น โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการรักษาที่เหมาะสม

โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคที่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยอย่างมาก ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการรักษาก็สูง กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สป.สช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงนำโรคฮีโมฟีเลียบรรจุเข้าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการรักษาได้ที่ โทร.สายด่วน 1330 หรือ 0-2831-4000 และ www.nhso.go.th

ที่มาข้อมูล : คู่สร้าง-คู่สม ฉบับ 20 พ.ย.50


<<< back