งานวิจัยซุปไก่สกัดกับการทำงานของสมอง

รศ.ดร.มนัส  พงศ์ชัยเดชา

ในโลกยุคดิจิตอล การดำเนินชีวิตของคนเราจำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็วทันตามกระแส ความคิดต้องเฉียบแหลมฉับไว จึงจะส่งผลให้เราไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ จนบางครั้งอาจทำให้คุณละเลยเรื่องความสำคัญ ของการเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยที่คุณไม่รู้ตัว

อาหารถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงที่คุณรู้สึกว่าถูกภาวะการณ์ต่างๆ กดดันมากกว่าปกติ ทั้งจากการทำงาน ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ดังนั้นร่างกายจึงมีความต้องการสารอาหารหลายๆ ชนิดมากขึ้น เช่น สารแอนติออกซิแดนท์ (วิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน) วิตามินบี แมกนีเซียมและสังกะสี รวมทั้งโปรตีน การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักสด ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว เนื้อไก่ เนื้อปลา ฯลฯ ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จะสามารถรับมือกับความเหนื่อยล้าได้

ในบรรดาอาหารหลัก 5 หมู่ อาหารโปรตีนโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่เป็นหน่วยย่อยของอาหารโปรตีน มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระดับของสารที่ทำหน้าที่สื่อสารในสมอง (neurotransmitters) ที่นอกเหนือจากหน้าที่เสริมสร้างซ่อมแซมเนื้อเยื่อ สร้างภูมิต้านทาน ป้องกันการติดเชื้อ ช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ถูกปลดปล่อยออกมามากในยามที่ร่างกายอยู่ในภาวะกดดัน ซุปไก่สกัดก็นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกรดอะมิโนบางชนิด ที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนถึงความสามารถในการช่วยเพิ่มสมาธิและความจำ

ซุปไก่สกัด อาหารเสริมสุขภาพที่มีมากว่าพันปี โดยชาวจีนโบราณได้นำซุปไก่สกัดมาใช้บำรุงร่างกายให้มีกำลังวังชา ช่วยฟื้นฟูสุขภาพยามเจ็บป่วย และด้วยความเชื่อในผลของซุปไก่สกัด ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา จึงมีการศึกษาวิจัยถึงผลของซุปไก่สกัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลที่มีต่อความเครียดและ การเรียนรู้ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยสาขาต่างๆ จากหลายประเทศ

โดยในปี 1996 Yang และคณะ ที่ได้ศึกษาถึงผลของซุปไก่สกัดในการป้องกันความเสียหาย ของขบวนการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสพบว่า ซุปไก่สกัดมีผลในการเข้าไปแก้ไขความผิดปกต ิของการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ซึ่งหมายถึงการป้องกันภาวะการทำลายร่างกาย ที่เกิดจากความเครียดนั่นเอง รวมทั้งยังมีการศึกษาของ Nagai และคณะ ในเรื่องของซุปไก่สกัดต่อความเหนื่อยล้าของสมอง โดยการทดลองกับนักศึกษาชายที่ไม่เคยดื่มซุปไก่สกัดมาก่อน โดยให้กลุ่มหนึ่งดื่มซุปไก่สกัด และอีกกลุ่มหนึ่งดื่มซุปไก่หลอกทุกเช้าติดต่อกัน 7 วัน แล้วให้สองกลุ่มทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์และการจดจำในระยะสั้น พบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีประสิทธิภาพในการใช้สมองเพิ่มขึ้น มีความกระปรี้กระเปร่าและอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานน้อยลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดื่มซุปไก่หลอก
และการประชุมวิชาการประจำ 2001 ของสมาคมนักโภชนาการแห่งสหรัฐอเมริกา มีรายงานการวิจัยว่า ซุปไก่สกัดเป็นอาหารเสริมที่มีผลต่อการทำงานของสมอง โดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยลดความเครียด เพิ่มสมาธิ โดยการศึกษาในนักศึกษาจำนวน 50 คน ที่เป็นอาสาสมัครดื่มซุปไก่สกัดและซุปหลอก จากนั้นทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมองด้วยวิธีที่เรียกว่า Electroencephalogram (EEG) Topographic Brain Mapping พบว่า อาสาสมัครในกลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีคลื่นอัลฟาเพิ่มขึ้น ซึ่งคลื่นอัลฟานี้เป็นคลื่นที่แสดงถึงความมีสมาธิและ ความรู้สึกสงบของจิตใจเพิ่มขึ้น

ต่อมาในปี 2003 ศ.นพ.Azhar และคณะ ได้ทำการวิจัยแบบ Double blind controlled study โดยคัดอาสาสมัครเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ที่ลงเรียนในแผนกจิตเวช มหาวิทยาลัย Putra Malaysia (USM) ที่มีสุขภาพดี แต่มีความวิตกกังวลสูง จำนวน 164 คน โดยอาสาสมัครทุกคนได้รับการทดสอบในการทำทดสอบต่างๆ (GHQ, SF36, Digit span, Construction tests ทดสอบความจำ 3 นาที ทดสอบความเข้าใจและทดสอบปัญหาทางคณิตศาสตร์) โดยทำการทดสอบทั้งก่อนดื่มซุปไก่สกัดและหลังจากดื่มซุปไก่สกัดทุกเช้า เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า หลังดื่มซุปไก่สกัดอาสาสมัครทำคะแนนดีขึ้นทุกประเภท

จากผลการศึกษาวิจัยนี้ ศ.นพ.Azhar ชี้ให้เห็นว่า ผลการวิจัยของเขาสนับสนุนผลวิจัยที่นักวิจัยท่านอื่นเคยศึกษามาก่อน ในด้านการเพิ่มการเรียนรู้ โดยที่ซุปไก่สกัดอาจมีผลเพิ่มระบบการทำงานของเซโรโทนิน ทำให้ลดความวิตกกังวล เพิ่มความตื่นตัวและเพิ่มสมาธิในการทดสอบ มีผลทำให้ข้อสอบผิดน้อยลง จากการศึกษาค้นคว้าในหลากหลายลักษณะของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มต่างๆ นี้ จึงทำให้ซุปไก่สกัดเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ให้คุณค่าต่อร่างกายมนุษย์ อย่างไรก็ตามการที่จะมีสุขภาพดีได้นั้นจะต้องหมั่นดูแลทั้งด้านโภชนาการ การพักผ่อนอย่างพอเพียง และการมีจิตใจที่แจ่มใจด้วย
เอกสารอ้างอิง

  1. Nagai, H., Harada, M., Nakayawa, M., et al. (1996) “Chicken extract on the recovery from fatigue caused by mental workload”, Appl Human Sci, 1996 ; 15 (6) : 281 – 286.
  2. Yang, Z.B., Harada, M., Higuchi, N., et al. (1996) “Effect of chicken extract on the disorder of metabolic functions in mice caused by restrain – stress”. The 5th Intenational Symposium on Clinical Nutrition : Training Course in Clinical Nutrition. Bangkok: 28 - 34.
  3. Food & Nutrition Conference & Exhibition (2001), Effects of the essence of chicken on subjective moods, brain electrical and serum cortisol. American Dietitian Association, October 20-23, St. Louis, USA.
  4. Azhar, M.Z. and Syed, M. (2003) “Effect of Taking Chicken Essence on Stress and Cognition of Human Volunteers”, Mal J Nut; 9 (1): 19-29.
ที่มาข้อมูล : คอลัมน์ห่วงใยสุขภาพ ขวัญเรือน ฉบับปักษ์หลัง ต.ค.50
<<< back